Kvarteret Konstruktörer

Visioner trivs
tillsammans med

kunskap, precision
och samarbete

Kvarteret är huskonstruktörer med ambitionen att förverkliga beställarens och arkitektens visioner, medvetet och hållbart.

Beställare Veidekke/Nordr

Arkitekt Forslunds Arkitekter

Utmaning Att samomordna de olika entreprenaderna för platsgjuten betong, prefabricerad betong och trästomme var en intressant utmaning i det här projektet.

I svängen längs Västerled och Svedjevägen står fyra nybyggda flerbostadshus som passar fint in i Äppelvikens småhusbebyggelse. Projektet består av en längre huskropp med tre trapphus och tre kortare huskroppar med ett trapphus i vardera. Under delar av det nybyggda området finns garage och förråd. Källarvåningen är utförd med vattentät betong eftersom grundvattenytan ligger över golvets nivå. Grunden är delvis pålad och delvis utförd som plintar på berget. Stommen ovanför markplan är byggd helt i trä med KL-väggar och bjälklag. Kvarteret konstruktörer har förutom betongstommen i bottenvåningen även projekterat all utvändig stomkomplettering. Bostäderna stod klara för inflyttning 2022.

Beställare Vasakronan

Arkitekt Nyréns Arkitektkontor

Uppdrag Bygghandling ny stålstomme för växtvägg.

Stålstomme till Stockholms första utomhusväxtvägg i hörnet av Mäster Samulesgatan och Drottninggatan.

Beställare Riggen bostad ab

Arkitekt Sandellsandberg

Uppdrag Grundläggning, prefabunderlag samt stomkomplettering. Samordnande huvudkonstruktör.

Stabilt boende för studenter. Två nya byggnader på 13 respektive 10 våningar, förbundna via loftgångar, ska byggas. Husen är smala och höga och ska förankras i berg. Det övre lagret berg är bra, men det undre lagret bedöms ha lägre bärförmåga vilket måste jobbas in i utformningen av grundläggningen. Här arbetar vi med stomval för att optimera stomresningen.

Om oss

I lyssnandet börjar vår respekt.

På Kvarteret ser vi varje byggprojekt som ett lärande; Ett lärande i bakgrund och förutsättningar. Ett lärande med hänsyn till mänskliga behov och tekniska möjligheter. Ett lärande som resulterar i ett mer medvetet och hållbart projekt. 

Vi är huskonstruktörer som brinner för att skapa verklighet av beställarens och arkitektens visioner. Kreativ gestaltning och komplexa idéer uppskattas och vårt arbete ska alltid leda till tydliga, hållbara och praktiska lösningar som kan utföras på plats. Det är också här vår respekt för uppdraget kommer in, resultatet måste vara till nytta och vinning för alla inblandade.

Huskonstruktion kräver lyhördhet och respekt. Och vi vet att om vi slutar lyssna, så slutar vi lära.

Hör gärna av er om ni vill veta mer

Vi hjälper dig med

  • Konstruktionshandlingar för byggprocessens olika skeden
  • Konstruktionsberäkningar och byggteknisk rådgivning för ny- och ombyggnad
  • Utredningar och utlåtanden
  • 3D-projektering
  • Diplomerad fuktsakkunnig
  • Samordnande huvudkonstruktör

Kontakt

Kvarteret
Konstruktörer

Åsögatan 122

116 24 Stockholm


08 10 55 56

info@kvarteretk.se

Amanda Göthlin

0734 30 89 32

amanda.gothlin@kvarteretk.se

Anton Frank

0761 60 60 01

anton.frank@kvarteretk.se

Arkan Mohammed

0725 07 44 44

arkan.mohammed@kvarteretk.se

Béatrice Agrell

0703 80 24 48

beatrice.agrell@kvarteretk.se

Catherine Carrick

0709 27 89 35

catherine.carrick@kvarteretk.se

Daly Ogmaia

0704 14 41 80

daly.ogmaia@kvarteretk.se

Dan Kazen

0709 39 66 13

dan.kazen@kvarteretk.se

Eva Holmqvist

08 10 55 56

eva.holmqvist@kvarteretk.se

Göran Grunert

0709 27 89 38

goran.grunert@kvarteretk.se

Hanna Ohlin

0704 53 14 01

hanna.ohlin@kvarteretk.se

Hannin Mushehid

0764 22 21 09

hannin.mushehid@kvarteretk.se

Jenny Strålin

0709 25 64 56

jenny.stralin@kvarteretk.se

Kristina Schönfeldt

0730 34 30 55

kristina.schonfeldt@kvarteretk.se

Magnus Burton

0726 01 56 36

magnus.burton@kvarteretk.se

Malin Thorwid

0730 38 01 84

malin.thorwid@kvarteretk.se

Maja Westman

0762 44 35 92

maja.westman@kvarteretk.se

Maya Rios

0733 55 27 44

maya.rios@kvarteretk.se

Pontus Wedin

0707 89 96 07

pontus.wedin@kvarteretk.se

Staffan Flodmark

0709 39 66 12

staffan.flodmark@kvarteretk.se

Är du vår nästa medarbetare?

Skicka din ansökan till catherine.carrick@kvarteretk.se